top of page
Office inspiration

Organisatie Design

De beste organisatie is degene die optimaal ontworpen is om de gekozen strategie uit te voeren. Wil je met je organisatie internationaal groeien? Of wilt je organisatie zich onderscheiden door een dienstverlening op maat van de klant te ontwikkelen? Dan zal je organisatie daar op afgestemd moeten worden. 

Wij faciliteren het proces om tot het juiste ontwerp te komen.

Een organisatie is zoals een vingerafdruk: uniek. Vandaar dat het weinig zin heeft om een bestaand model uit een boek of van een bestaande organisatie te kopiëren (ja, dat geldt ook voor het Spotify model!). Je kan het zien als een eco-systeem dat bestaat uit visie en strategie, mensen, processen en structuren. Wanneer elk stukje van de puzzel goed zit, dan is een organisatie een bron van energie en inspiratie, waar mensen hun beste werk kunnen leveren. Wanneer de puzzel slecht gelegd is, dan is er frustratie, stagnatie en uitval. 

Wij helpen organisaties om op een co-creatieve en pragmatische manier de puzzel te (her)leggen om een menselijke en werkbare organisatie te vormen.

Voorbeeld Trajecten

Een organisatie design vraag vertrekt zo goed als nooit uit een nood om de hele organisatie te herstructureren. Meestal vertrekken we van wat we hebben en gaan we met een 'design mindset' op zoek naar de nodige optimalisaties. Hieronder enkele voorbeelden van vragen waarbij een organisatie design traject voor nodig is.

Chess Game
Vanuit de strategie

Een organisatie koopt een bedrijf over waarvan het aanbod aansluit op het bestaande aanbod. Uiteraard zal er gekeken moeten worden op welke manier dat de organisatiestructuur aangepast moet worden en hoe de doelen voor elke afdeling, elk team en elke rol verfijnd dienen te worden.

Image by Edwin Hooper
Vanuit de omgeving

Soms gebeurt er buiten de organisatie iets waardoor de organsiatiestructuur aangepast moet worden. De Covid-19 crisis was daar een heel duidelijk voorbeeld van. Plots moest heel de werking op een record tempo afgestemd worden op thuiswerken.

Nu dat organisaties na de crisis naar een nieuwe balans gaan is het belangrijk om de structuur te evalueren en mogelijks herontwerpen.

Image by Clem Onojeghuo
Vanuit een team

Soms komt een team met een vraag naar een opleiding rond een bepaald topic waarachter eigenlijk een structuur probleem zit.
Bijvoorbeeld wanneer er gevraagd wordt naar een opleiding 'agile werken', 'communicatie tussen teams' of 'hoe beïnvloed je mensen' kan dit wijzen naar een probleem in je structuur van de organisatie.

bottom of page